• BR Industrier står i dag bak 11 virksomheter fordelt i 4 divisjoner og sysselsetter rundt 1500 mennesker.
  • Dette gjør vi med sterkt engasjement, mot og vilje til å tenke utradisjonelt.
  • Vi vil bygge en kultur der vi tror på det umulige, utvikler arbeidsplasser og skaper gode historier for fremtiden.

BR Industrier, Forusbeen 210, 4313 Sandnes, Norway
_
Levert av Borondi