Aktuelt
Forsterking av OneCo`s satsing på Elkraft


...
OneCo etablerer seg på Romerike


OneCo Elektro etablerer seg med avdelingskontor på Romerike fra 1. mars 2017. Gjennom denne avdelingen vil selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor elektro og automasjon for kunder innen drift, service og nybygg. Herunder også IT og brann- og sikkerhetsløsninger. OneCo Elektro AS har også lang erfaring fra systemtekniske...
OneCo styrker den maritime satsingen


Oneco styrker laget innenfor den Maritime virksomheten, gjennom virksomhetsoverdragelse NAVY og INSPEKSJONSDELEN fra selskapet VTT Maritime. Selskapet består av høyt kvalifisert personell med lang fartstid i det Maritime segmentetGjennom oppkjøpet styrker OneCo kompetansen innenfor konsept studier, modifikasjoner, prosjektering, ombygging og dokumentasjon av fartøy, FMEA (Failure mode and effects analysis) og...
Målerkontrakt til OneCo


OneCo har signert en kontrakt med Agder Energi Nett AS. Kontrakten har en verdi på 220 - 230 mil NOK. Oppdraget går ut på å bytte 190.000 strømmåler på Agder.Dette er en av de største enkeltkontraktene OneCo har inngått og vil holde ca. 50 elektromontører i oppdrag fra slutten av...
MUDCUBE MED KONTROLLSYSTEM FRA ONECO


OneCo Region Sør-Vest har gjennom flere år vært en teknologipartner til Cubility AS i forbindelse med utvikling og tilvirking av enheten MudCube. Det gleder oss at markedet har tatt godt i mot nyvinningen som spesielt fokuserer på helse, miljø og sikkerhet.OneCo leverer elektrisk kontrollsystem og gjør elektrisk installasjon på MudCube....
ONECO REGIONALISERES FOR VIDERE LØFT


OneCo har helt fra starten i februar 2011 hatt en klar målsetning om å bygge et nordisk industrikonsern basert på markeder innen Olje & marine, Infrastruktur, Industri, Bygg og Fornybar energi. Det er nå gått tre år siden oppstart og konsernet har gjennom sterk organisk vekst og oppkjøp fått et...
ONECO VANT KONTRAKT OM KONTROLLPUNKT E6


OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen region Øst om prosjekt for etablering av nytt strengepunkt for sydgående løp på Svinesund. Her representert med byggherre Arne Bjørklund i Statens Vegvesen (t.h) og Øystein Stebekk i OneCo.Arbeidet starter umiddelbart og skal ferdigstilles i mai 2014.Kontraktsverdi er 7,9 mill inkl...
TEKNISKE LEVERANSER FRA BASEDRIFT I REGION SØR


OneCo Region Sør drar god nytte av alle sine tekniske disipliner når fartøyet «Dina Star» nå bygges om til å håndtere ROV operasjoner. Fartøyet blir på basen til OneCo på Andøya i Kristiansand, påmontert en 150 tonns ROV kran levert av MacGregor, i tillegg leveres det komplett tilhørende ROV installasjon...
NY KONTRAKT - DRIFT OG VEDLIKEHOLD ØSTFOLD


OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde.Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.Kontraktsperioden er fra 1. september 2014 til...
ONECO DOBBEL SEIER I BUSKERUD


OneCo leder konkurransene om to driftskontrakter i Buskerud i de neste fem årene. Driftskontraktene gjelder elektriske anlegg og vegbelysningsanlegg på riks- og fylkesveger for Statens Vegvesen Region Sør. I tillegg til kontraktene i Buskerud ligger OneCo også best an på å overta drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Telemark.Les...
ONECO - HELLEMYR FLERBRUKSHALL


OneCo region Sør har vunnet prosjektet Hellemyr Flerbrukshall for Veidekke. Prosjektet omfatter komplett elektroteknisk installasjon i flerbrukshall med miniatyrskytebane.Bygget består av flerbrukshall, miniatyrskytebane og klubblokaler for Vigør. De tre hovedarealene er bundet sammen av tilleggsfunksjoner som inngangsarealer, sosiale arealer, klubbarealer og underordnede rom, samt tekniske arealer."Bygget blir oppført med passivhus...
ONECO LEVERER TIL EDVARD GRIEG PLATTFORMEN


I tilknytning til rammeavtale med Lundin Norway AS leverer OneCo engineeringstjenester og produkter i forbindelse med varmekabelanlegg til Edvard Grieg plattformen. Plattformen er under bygging hos Kværner Stord. Det bygges også moduler flere steder i Europa, som OneCo bidrar med tjenester og produkter.Produktleveransen består av selvregulerende kabel, termostater, syrefaste koblingsbokser...
MACGREGOR INNOVERER. ONECO SAMMENSTILLER.


De dyktige ingeniørene i MacGregor har utviklet et nytt konsept for skipskraner med Active Heave Compensation i alle retninger samtidig. Dette er helt nytt, og de ble nylig tildelt Innovation of the Year Award for 2014 av Offshore Support Journal.Denne kranen sammenstilles av OneCo Sør på basen på Andøya.Les mer...
ONECO SAMLER SEG I ØST INNEN ELEKTRO


OneCo samler virksomheten på Østlandet innen elektro og service for bygg, automasjon, tavle og telecom i selskapet OneCo Elektro AS.Gjennom strukturendringen vil OneCo fremstå innenfor nevnte fagområder med ett selskap på Østlandet.Endringen betyr at samtlige ressurser fra OneCo Øst AS, OneCo Technologies, avd Oslo og OneCo Telecom AS...
OneCo presentasjonsfilm


Vil du vite mer om OneCo og hva de driver med - klikk på link og se denne tre minutters videoen. OneCo market areas
SOLID ALLIANSE INNGÅTT MELLOM ONECO OG PSW GROUP


Industrikonsernet OneCo og PSW Group har inngått avtale om allianse knyttet til markedet for oppgradering, modifikasjon samt drift og vedlikehold innen sektorene Olje, Gass og Marine.Kristiansandsbaserte OneCo har vokst betydelig med lokasjoner i Norge og Danmark. Konsernet tilbyr tekniske tjenester innen Olje, Gass og Marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og...
OneCo Samferdsel - Ny storkontrakt


OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen på utførelse av elektroarbeider i tunneler på E6 - Dovrebanen - Felles prosjektet. Kontrakten er på ca 40 MNOK, hvor arbeidene skal utføres fra november 2013 til november 2014.Oppdraget gjelder utførelse av elektroarbeider forbundet med Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, FP4 Langset...
OneCo sikrer Oslo trafikken


Den 27. mai 2013 signerte OneCo Samferdsel AS kontrakt for drift- og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. Kontrakten ble signert med Statens Vegvesen Region Øst.«Kontrakten er en stor og betydelig kontrakt for OneCo Samferdsel AS. Den ble vunnet i konkurranse med mange...
OneCo - Gode forbilder


Når nå verdenseliten i skisprint igjen møter hverandre - er det naturlig for OneCo å være med. Vi tror på målbevisst satsing for å nå våre mål - og her erski elitengode forbilder for oss. OneCo er derfor en stolt samarbeidspartner til FIS World Cup Drammen 2013.OneCo ansetter flere nye...
ONECO SOLUTIONS AS BLIR ENEDISTRIBUTØR FOR TECHNOR EX I NORGE


OneCo Solutions AS blir enedistributør av Technor Ex sine produkter i Norge.Technor Italsmea og Technor Atex (Technor Ex) som er eid av Technor AS, har signert en eksklusiv distribusjonsavtale med OneCo Solutions AS.OneCo og Technor har i mange år vært gode konkurrenter i markedet for produkter for eksplo-sjonsfarlige områder. Avtalen...
OneCo - fulle ordrebøker


Før julehelgen signerte OneCo konsernet kontrakter for ca. 800 mill. Ordrereserven til OneCo er...
OneCo: Avtale om målerbytte


Eidsiva Anlegg og OneCo Øst AS inngikk tirsdag 28. august avtale om utskiftning av strømmålere i Eidsiva Netts område. Avtalen totalt sett for Eidsiva utgjør 140.000 målere, hvor avtalen deles mellom to leverandører. "Dette er en god avtale for OneCo, hvor vår ...Nytt skip til kai hos OneCo Contracting i Sandnes


«Island Intervention» la til kai hos OneCo i Sandnes den 5 juni. Typisk ved slike anløp er korte frister på arbeidet som skal utføres. Dette betyr aktivitet både morgen og kveld i verkstedhallene for raskt installasjon om bord. «Skipet skal mobiliseres til ...
BR Industrier, Forusbeen 210, 4313 Sandnes, Norway
_
Levert av Borondi