Aktuelt 2010
Ledende aktør innen automatisering


Teksal i Midt-Norge befatter seg i stor grad med automatisering innenfor samferdsel og er en ledende aktør i sin region på dette området.I Trondheim har de levert en rekke videosystemer for auto-matisk hendelsesdeteksjon tilknyt-tet Veitrafikksentralen. Teknologien registrerer automatisk hendelser som regnes som unormal aktivitet. Deretter lagres et videoopptak av hendelsen....Hitec Products


Verdens mest avanserte WOCS-System leveres i disse dagerUtviklingsprosjektet 'Åsgard Add V' ble tildelt Hitec Products AS i Mai 2008. Disse to Workoversystemene inngår i en større pakke som FMC Technologies i Kongsberg leverer til Statoil, og er tiltenkt brukt på Åsgard-feltet på Haltenbanken. Ingen tidligere, lignende systemer fra...BR Industrier, Forusbeen 210, 4313 Sandnes, Norway
_
Levert av Borondi